NAV ARBEIDSLIVSSENTER VEST-AGDER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (Orgnr. 984253508)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984253508
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSLIVSSENTER VEST-AGDER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Tangen 60, 4608 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 622 Lundsiden, 4606 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56918

Lenker til interne ressurser