NAV ARBEIDSLIVSSENTER VESTFOLD OG TELEMARK AVD TØNSBERG (Orgnr. 984253524)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984253524
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSLIVSSENTER VESTFOLD OG TELEMARK AVD TØNSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Statens Park Bygg AAnton Jenssens gate 11, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2395, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56920

Lenker til interne ressurser