NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN (Orgnr. 984936966)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984936966
Navn/foretaksnavn: NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 151
Forretningsadresse: Krinkelkroken 1, 5014 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 230 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 23-10-2002
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57388

Lenker til interne ressurser