NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT (Orgnr. 985042667)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985042667
Navn/foretaksnavn: NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 159
Forretningsadresse: Drammensveien 288, 0283 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 578, 1327 LYSAKER
Registrert dato: 06-11-2002
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 35600

Lenker til interne ressurser