SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET (Orgnr. 985211132)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985211132
Navn/foretaksnavn: SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4596 Nydalen, 0404 OSLO
Registrert dato: 17-12-2002
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57215

Lenker til interne ressurser