MATTILSYNET (Orgnr. 985399077)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985399077
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1310
Forretningsadresse: Stensberggata 27, 0170 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottakPostboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 12-02-2003
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 19691

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet