PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I BUSKERUD (Orgnr. 985530327)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985530327
Navn/foretaksnavn: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I BUSKERUD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Tollbugata 51, 3044 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 22-03-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet