PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TRØNDELAG AVD STEINKJER (Orgnr. 985531218)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985531218
Navn/foretaksnavn: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TRØNDELAG AVD STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Seilmakergata 2, 7725 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 22-03-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.