NAV ARBEID OG YTELSER AVD LØNNSGARANTI VARDØ (Orgnr. 985829004)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985829004
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD LØNNSGARANTI VARDØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Hospitalgata 6, 9950 VARDØ
Forretningskommune: VARDØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6683 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 28-06-2003
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57317

Lenker til interne ressurser