KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER (Orgnr. 985847215)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985847215
Navn/foretaksnavn: KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Tordenskiolds gate 6, 0160 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2097 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 03-07-2003
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13683

Lenker til interne ressurser