NAV ABETAL (Orgnr. 986001344)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986001344
Navn/foretaksnavn: NAV ABETAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Halvor Heyerdalsvei, 8626 MO I RANA
Forretningskommune: RANA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 354, 8601 MO I RANA
Registrert dato: 03-09-2003
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet