NORSK AKKREDITERING (Orgnr. 986028307)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986028307
Navn/foretaksnavn: NORSK AKKREDITERING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 29
Forretningsadresse: Skedsmogata 5, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Lillestrøm bedriftssenterPostboks 155, 2001 LILLESTRØM
Registrert dato: 10-09-2003
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 28805

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet