KONFLIKTRÅDENE SEKRETARIATET (Orgnr. 986074481)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986074481
Navn/foretaksnavn: KONFLIKTRÅDENE SEKRETARIATET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 34
Forretningsadresse: Møllergata 16, 0179 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2110 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 23-09-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 13669

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet