FORSVARET (Orgnr. 986105174)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986105174
Navn/foretaksnavn: FORSVARET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 19174
Forretningsadresse: Akershus festningGlacisgata 1, 0150 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800, Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 01-10-2003
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56989

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet