BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET (Orgnr. 986128433)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986128433
Navn/foretaksnavn: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 6177
Forretningsadresse: Fredrik Selmers vei 3, 0663 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-10-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 18603

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet