KYSTVERKET REDERI (Orgnr. 986141936)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986141936
Navn/foretaksnavn: KYSTVERKET REDERI
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 218
Forretningsadresse: Sorenskriver Bulls gate 3, 6002 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Registrert dato: 13-10-2003
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56720

Lenker til interne ressurser