FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON STAB FLO/STAB (Orgnr. 986171665)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986171665
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON STAB FLO/STAB
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 22-10-2003
Næringskode: 84.220 - Forsvar

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.