PETROLEUMSTILSYNET (Orgnr. 986174613)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986174613
Navn/foretaksnavn: PETROLEUMSTILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 184
Forretningsadresse: Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 599, 4003 STAVANGER
Registrert dato: 22-10-2003
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 29603

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet