DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) (Orgnr. 986339523)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986339523
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU)
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 156
Forretningsadresse: Fortunen 1, 5013 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1093, 5809 BERGEN
Registrert dato: 08-12-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 35601

Lenker til interne ressurser