HUSBANKEN REGION SØR (Orgnr. 986855904)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986855904
Navn/foretaksnavn: HUSBANKEN REGION SØR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Skytebanen 14, 4841 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Serviceboks 626, 4809 ARENDAL
Registrert dato: 05-05-2004
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 9639

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet