HUSBANKEN REGION ØST (Orgnr. 986894969)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986894969
Navn/foretaksnavn: HUSBANKEN REGION ØST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 45
Forretningsadresse: Kirkegata 15, 153 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1243 Vika, 110 OSLO
Registrert dato: 18-05-2004
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 9640

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet