HELFO (Orgnr. 986965610)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986965610
Navn/foretaksnavn: HELFO
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 495
Forretningsadresse: Kjelleveien 21, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2415, 3104 TØNSBERG
Registrert dato: 15-06-2004
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 37607

Lenker til interne ressurser