HELFO SOLA (Orgnr. 986968547)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986968547
Navn/foretaksnavn: HELFO SOLA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 53
Forretningsadresse: Kanalsletta 4, 4033 STAVANGER
Forretningskommune: SOLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2415, 3104 TØNSBERG
Registrert dato: 15-06-2004
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet