HELFO ØRSTA (Orgnr. 986968555)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986968555
Navn/foretaksnavn: HELFO ØRSTA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 45
Forretningsadresse: Strandgata 5A, 6150 ØRSTA
Forretningskommune: ØRSTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2415, 3104 TØNSBERG
Registrert dato: 15-06-2004
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet