FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING (Orgnr. 987263253)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987263253
Navn/foretaksnavn: FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Lundevegen 3, 3800 BØ I TELEMARK
Forretningskommune: MIDT-TELEMARK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 29, 3801 BØ I TELEMARK
Registrert dato: 16-09-2004
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet