SVALBARDS MILJØVERNFOND (Orgnr. 987642491)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987642491
Navn/foretaksnavn: SVALBARDS MILJØVERNFOND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 9170 LONGYEARBYEN
Forretningskommune: SVALBARD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 633, 9171 LONGYEARBYEN
Registrert dato: 21-12-2004
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet