DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET BEREDSKAPSENHETEN SVANHOVD (Orgnr. 987677031)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987677031
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET BEREDSKAPSENHETEN SVANHOVD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 9925 SVANVIK
Forretningskommune: SØR-VARANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 04-01-2005
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.