UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 2 SØR BAMBLE (Orgnr. 987919957)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987919957
Navn/foretaksnavn: UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 2 SØR BAMBLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Bamble LensmannskontorGangveien 10, 3960 STATHELLE
Forretningskommune: BAMBLE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 3995 STATHELLE
Registrert dato: 23-02-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.