NAV REGISTERFORVALTNING (Orgnr. 987926279)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987926279
Navn/foretaksnavn: NAV REGISTERFORVALTNING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Vangsvegen 121, 2318 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4330, 2308 HAMAR
Registrert dato: 24-02-2005
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57316

Lenker til interne ressurser