SJØFORSVARET (Orgnr. 988517720)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988517720
Navn/foretaksnavn: SJØFORSVARET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Haakonsvern, 5886 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 11-08-2005
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56991

Lenker til interne ressurser