NAV ØKONOMITJENESTE (Orgnr. 988552127)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988552127
Navn/foretaksnavn: NAV ØKONOMITJENESTE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 92
Forretningsadresse: Sognefjordvegen 56, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-08-2005
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57324

Lenker til interne ressurser