FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN (Orgnr. 988567027)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988567027
Navn/foretaksnavn: FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 262
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 1, 151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 25-08-2005
Næringskode: 84.220 - Forsvar
NSD id-nummer: 57424

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet