LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET (Orgnr. 988681873)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988681873
Navn/foretaksnavn: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 44
Forretningsadresse: Mariboes gate 13, 0183 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9297 Grønland, 0134 OSLO
Registrert dato: 22-09-2005
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 18614

Lenker til interne ressurser