DISKRIMINERINGSNEMNDA (Orgnr. 988681954)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988681954
Navn/foretaksnavn: DISKRIMINERINGSNEMNDA
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Kaigaten 9, 5015 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 208 Sentrum, 5804 BERGEN
Registrert dato: 22-09-2005
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 18615

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet