INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET VEST (Orgnr. 988716448)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988716448
Navn/foretaksnavn: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET VEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Sandbrogaten 5, 5003 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 159 Sandviken, 5812 BERGEN
Registrert dato: 29-09-2005
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 38607

Lenker til interne ressurser