INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET NORD (Orgnr. 988716510)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988716510
Navn/foretaksnavn: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET NORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Havnegata 28, 8514 NARVIK
Forretningskommune: NARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 683, 8505 NARVIK
Registrert dato: 29-09-2005
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 38609

Lenker til interne ressurser