INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER (Orgnr. 988820016)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988820016
Navn/foretaksnavn: INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Bredbuktnesveien 50B, 9522 KAUTOKEINO
Forretningskommune: KAUTOKEINO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 109, 9521 KAUTOKEINO
Registrert dato: 25-10-2005
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 9642

Lenker til interne ressurser