NAMSFOGDEN I OSLO, ASKER OG BÆRUM (Orgnr. 988894907)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988894907
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I OSLO, ASKER OG BÆRUM
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Pilestredet 19, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks Vika 2104, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-11-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56721

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet