NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (Orgnr. 988983837)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988983837
Navn/foretaksnavn: NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 751
Forretningsadresse: Høgskoleveien 7, 1433 ÅS
Forretningskommune: ÅS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 28-11-2005
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57391

Lenker til interne ressurser