FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING (Orgnr. 989628011)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 989628011
Navn/foretaksnavn: FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Lundevegen 3, 3800 BØ I TELEMARK
Forretningskommune: MIDT-TELEMARK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 29, 3801 BØ I TELEMARK
Registrert dato: 22-03-2006
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21526

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet