NAV TRØGSTAD (Orgnr. 990227829)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990227829
Navn/foretaksnavn: NAV TRØGSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kirkeveien 17, 1860 TRØGSTAD
Forretningskommune: INDRE ØSTFOLD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 44, 1861 TRØGSTAD
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56188

Lenker til interne ressurser