NAV ASKER (Orgnr. 990228728)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990228728
Navn/foretaksnavn: NAV ASKER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 71
Forretningsadresse: Erteløkka 9, 1384 ASKER
Forretningskommune: ASKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 310, 1384 ASKER
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56195

Lenker til interne ressurser