NAV NORDRE AKER (Orgnr. 990228949)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990228949
Navn/foretaksnavn: NAV NORDRE AKER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 77
Forretningsadresse: Gullhaugveien 7, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 320 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56187

Lenker til interne ressurser