NAV HAMAR (Orgnr. 990229023)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990229023
Navn/foretaksnavn: NAV HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: TriangelgårdenTorggata 63, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4120, 2307 HAMAR
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56191

Lenker til interne ressurser