NAV DOVRE (Orgnr. 990229112)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990229112
Navn/foretaksnavn: NAV DOVRE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Dombås senter, 2660 DOMBÅS
Forretningskommune: DOVRE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 100, 2659 DOMBÅS
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56176

Lenker til interne ressurser