NAV LOM OG SKJÅK (Orgnr. 990229198)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990229198
Navn/foretaksnavn: NAV LOM OG SKJÅK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Industrivegen 13, 2690 SKJÅK
Forretningskommune: SKJÅK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56184

Lenker til interne ressurser