NAV SEL (Orgnr. 990229252)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990229252
Navn/foretaksnavn: NAV SEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Ola Dahls gate 3B, 2670 OTTA
Forretningskommune: SEL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56199

Lenker til interne ressurser