NAV VEST-TELEMARK (Orgnr. 990230315)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990230315
Navn/foretaksnavn: NAV VEST-TELEMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Sentrumsbygg, 3880 DALEN
Forretningskommune: TOKKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 05-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56192

Lenker til interne ressurser