NAV TVEDESTRAND (Orgnr. 990230714)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990230714
Navn/foretaksnavn: NAV TVEDESTRAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: c/o DønnesgårdenBibliotekveien 4, 4900 TVEDESTRAND
Forretningskommune: TVEDESTRAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 05-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56175

Lenker til interne ressurser