NAV SURNADAL (Orgnr. 990230943)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990230943
Navn/foretaksnavn: NAV SURNADAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Kommunehuset Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL
Forretningskommune: SURNADAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 05-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56189

Lenker til interne ressurser